Zalew możliwości

2 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku odbyło się zebranie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zalew Możliwości – Dziedzictwo Kulturowe Wody”. Siedziba nowo powołanej organizacji będzie mieściła się w Tolkmicku, choć jej członkowie-założyciele wywodzą się z wielu miejscowości położonych w nadmorskim pasie od Trójmiasta, przez Elbląg po Tolkmicko.

 

Zgodnie z uchwalonym na zebraniu statutem, LOT będzie działał na rzecz wzrostu znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju regionu dróg wodnych obszaru dolnej Wisły, Zalewu Wiślanego i południowego Bałtyku. Dzięki współdziałaniu członków LOT, którymi są lokalne samorządy, instytucje samorządowe i państwowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i osoby fizyczne nastąpi integracja podmiotów zainteresowanych rozwojem turystycznym.

 

Przed młodą organizacją w tej chwili żmudny proces uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na czele komitetu założycielskiego LOT stanęła Magdalena Dalman, burmistrz Tolkmicka, jedna z inicjatorek powstania organizacji. Wybory statutowych władz LOT obędą się na kolejnym zebraniu, po dokonaniu rejestracji w KRS.