Sekcja wędkarska Węgorz  zrzesza pasjonatów wędkarstwa sportowego, członkowie społecznie dbają o staw miejski w ramach swojej działalności odbudowali kanał młyński oraz dbają o zieleń wokół w/w stawy również dbają o zarybianie go.