Sekcję prowadzi Pani Anita Sienicka .

Na zajęcia uczestniczą dzieci młodzież oraz dorośli, uczą się śpiewu, występu przy mikrofonie.

Uczestnicy również zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.  

Zajęcia odbywaja się w każdy poniedziałek w godzinach 1600 - 1800

o godz. 1800  spotyka się ZESPÓŁ SENTYMENT

Szczególowy grafik zajęć ustalany jest z instruktorem

 

Działalność i sukcesy grupy wokalnej: 

http://kulturatolkmicko.pl/sekcje-zajcia-w-mgok/wokalna/dziaalno-i-sukcesy