Zespół "Tolkmiczanki" spotyka się w każdy wtorek o godz. 1600

Zespół „Tolkmiczanki „ powstał   w 2005 roku z myślą o  aktywnych emerytach   i rencistach   działających  w klubie seniora,  a także   z potrzebą organizacji  przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku    pierwszego Przeglądu Działalności Artystycznej  pt. „Seniorada”. Do 2014 roku zespół ćwiczył i występował pod opieką akordeonisty Pana Józefa Tkacza.

W skład zespołu wchodzą pełne temperamentu i chęci do działania uroczych i aktywnych  kobiet .

Członkinie  zespołu  spotykają się raz w tygodniu w miejscowym ośrodku kultury, gdzie aktualnie  pod okiem nowego opiekuna muzycznego Pana Roberta Nasiłowskiego szlifują swoje głosy. Zespołowi przygrywa również Pan Jerzy Ostrowski. 

 Na  dorobek artystyczny   zespołu składają się  głównie   pieśni ludowe ,  pieśni warmińskie oraz  pieśni biesiadne.

Panie z zespołu  nieustannie  doskonalą swoje umiejętności wokalne a zachętą do dalszego działania są  dla nich   osiągane przez zespół sukcesy .

2008-   Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Braniewie – II- miejsce

2009 -    Przegląd Zespołów Śpiewaczych Seniorada w Braniewie II- miejsce

2011-     Festiwal Piosenki Biesiadnej w Tolkmicku -II miejsce

2012-   Seniorada  w Suchaczu –III miejsce

Przegląd Kapel i Zespołów Folklorystycznych Giżycko 2012-wyróżnienie

2013  - Festiwal Piosenki na Majówkę w Kadynach –II miejsce

 

Największym sukcesem dla zespołu Tolkmiczanki był udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale  w 2010 roku.

 Tolkmiczanki   aktywnie uczestniczą  również  w innego rodzaju imprezach  , przeglądach i programach artystycznych organizowanych na terenie własnej gminy  oraz  na terenie  gmin ościennych .